Ích Thận Vương Nyoko

  • Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, hồ trợ cải thiện sinh lý nam giới.
  • Hỗ trợ giảm triệu chứng: Đâu lưng,  mỏi gối, đi tiểu nhiều lần, sinh lý yếu.
0981.736.969
0974.918.758