1. – Phương thức giao hàng:

Tại các địa điểm công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký.

– Công ty giao hàng cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc, không có giới hạn về địa lý

2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, công ty sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

3. Trong quá trình giao nhận hàng hóa, công ty chuyển phát có trách nhiệm cung cấp giấy tờ, chứng từ đầy đủ để đảm bảo là sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đến tay người mua hàng.